Gubcsi Lajos
Hírek A MM Élőtárlata Albumok Díjak Gálák Gubcsi Lajos életrajza - A MM Laudációk Mecenatúra MM-díjazottak Hangoskönyvtár

Petőfi Sándor-díj 2009-2015

 

Erdélyi György

Fehéregyháza, Petőfi Sándor Egyesület .

Királyfiakarcsa Petőfi Sándor Baráti Társulás

Kiskőrös, Országos Petőfi Társaság

Kiskunfélegyháza, a Hattyúház és a Petőfi Sándor Könyvtár

Mezőberény, Orlai Petrich Múzeum

Pápa - Református Gimnázium és Kollégium

Pozsonyi Magyar Tannyelvű Iskola és Gimnázium

Rimaszombat-Múzsák Háza

Szatmárnémeti magyarsága-Koltó

  • és a továbbiakban
  • 2013 Petőfi Irodalmi Múzeum vagy Versec
  • 2014 Nagyszalonta Arany János Emlékmúzeum a Csonkatoronyban
  • 2015 Szabadkai Magyar Tanítóképző

Petőfi Sándor-díj a Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnáziumnak Pozsonyban (MTAG)

 

A MTAG jelmondata:  Tudósok talán lehetünk mások tudományából, bölcsekké azonban csak a magunk bölcsessége tehet bennünket.” (Montaigne) A pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium a nyugat-szlovákiai régió kiemelkedő színvonalon oktató, magyar nyelvű intézménye. Az iskola 1950 óta, immár 62 éve szolgálja a magyar nyelvű oktatást.

1919-ben, csaknem 300 éves működés után szűnt meg a Királyi Katolikus Főgimnázium, amelynek alapításánál még Pázmány Péter esztergomi érsek közreműködött. Ugyanebben az évben indult el a Csehszlovák Állami Reálgimnázium, amelyet az iskola elődjének lehet tekinteni. Kiváló tanárai közé tartoztak: Szalatnai Rezső, Peéry Rezső, Ébert Tibor írók, Stelczer Endre költő, Mayer Judit, Orbán Gábor nyelvészek, Antalffy Vilmos orgonaművész. Ez az iskola 1944-ben szűnt meg, ekkor 511 tanulója volt.

Amikor 1948-ban érvénybelépett az anyanyelvi oktatáshoz való jogot biztosító kormányrendelet, Pozsonyban is elindult az iskolaszervezés; 1950-ben nyílt meg az első Kalinčiak utcai iskola 65 tanulóval. Többéves küzdelem után, 1959-ben került az iskola méltó helyére, a Duna utcai épületbe, amelyben most is működik.

Az intézmény élén 1959-töl 1986-ig Janda Iván állt. Nyugdíjba vonulása után az iskola Dávid Béla szakmai vezetése alatt működött tovább, 1991-töl 1997-ig Popély Gyula volt az igazgató, majd ismét Dávid Béla került az intézmény élére. A jelenlegi vezető Morvay Katalin igazgató asszony.

Az iskola számos diákja ért el kiváló szakmai eredményeket, így például Dávid Béla vezetésével két tanuló is komoly helyezést ért el a nemzetközi kémiai diákolimpián (Kína, Norvégia, Thaiföld). A kultúra területén komoly eredményekkel rendelkezik a Forrás Irodalmi Színpad, amelyet Kulcsár Tibor alapított. Ugyancsak kiváló eredményeket ért el - Fónod Mária vezetésével - az iskola énekkara.

Az intézmény mintegy 20000 kötetes könyvtárral rendelkezik, és nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelvek oktatására, amely ténynek köszönhetően az intézet növendékei kiváló eredményeket érnek el az idegen nyelvű felsőoktatási intézmények felvételi vizsgáin.

1986-tol rendszeresen megjelenik az iskola almanachja - Kulcsár Zsuzsanna szerkesztésében. 2000-ben az oktatási intézmény alapításának 50 éves évfordulójára könyv jelent meg az iskola történetéről. A díjat Morvay Katalin vette át.

További hírek