Gubcsi Lajos
Hírek A MM Élőtárlata Albumok Díjak Gálák Gubcsi Lajos életrajza - A MM Laudációk Mecenatúra MM-díjazottak Hangoskönyvtár
Gubcsi Lajos életrajza - 2022
AZ ÉLET RAJZA
Bocs, ha itt közlöm életrajzomat. Mostanában azzal találkozom, hogy különböző helyekről és időkból idéznek - legyen itt a hiteles.
Ars poetica-m: Ne kérj, adj. Adj, mielőtt kapsz.
ÖNÉLETRAJZ
Név: Gubcsi Lajos PhD
Szül: 1948. június 7. Kiskunfélegyháza
közgazdász, a közgazdaságtudományok kandidátusa, címzetes egyetemi docens, újságíró, író
e-mail cím: gubcsidr@gmail.com
Tanulmányok:
1962 Petőfi Sándor Általános Iskola, Kiskunfélegyháza
1966 Petőfi Sándor Gimnázium, Kiskunfélegyháza
1970 Marx Károly Közgazdasági Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Szak, közgazdász diploma
1970 német és orosz felsőfokú nyelvvizsga
1971 egyetemi doktori disszertáció nemzetközi pénzügyekből
1973 MÚOSZ újságíró diploma
1975-78 MSZMP Politikai Főiskola, politikatudományok diploma
1978 MTA Közgazdaságtudományok kandidátusa, nemzetközi pénzügyek témában
1980 angol felsőfokú nyelvvizsga
1983-87 vendégoktató a közgazdasági egyetemen: Világgazdaság, világpolitika
1987 címzetes egyetemi docens, közgazdasági egyetem
2011-ben a Magyar Atlanti Tanács tagjává választották
Szakmai pálya:
1970-74 a Magyar Rádió, külpolitikai és külgazdasági szerkesztő kommentátora
1974-1980 a Magyar Tv külpolitikai és külgazdasági szerkesztő kommentátora
1980-84 a Magyar Tudományos Akadémia Akadémiai Kiadójának és Nyomdájának általános, majd megbízott igazgatója
1984-89 a Magyar Ifjúság főszerkesztője, a KISZ KB, Intéző Bizottsága, majd Titkársága tagja
1980-84 a Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége és VB tagja, az Ifjúsági Bizottság elnöke, 1997-2010 a Társaság Kommunikáció Szakosztályának elnöke
1990-96 a G+L Pénzügyi Kft. ügyvezetője
1992-94 a Magyar-Német Gazdasági Klub főtitkára
1994-97 A Magyar Művészetért Kht. ügyvezetője
1997-2007 a GL-4 pénzügyi-marketing tanácsadó kft ügyvezetője
2007-2010 A Magyar Művészetért Kft. ügyvezetője
2007-2010 egyéni vállalkozó
2010-2011 a HM Zrínyi Kft. ügyvezetője
2011- G Marketing & Média Kft. ügyvezetője
1987 óta folyamatosan A Magyar Művészetért Díj, majd Díjrendszer alapító elnöke
Kutatómunka:
1973-76 a Külügyi Intézet integrációs munkacsoportjának külső tagja (Sütő Ottó vezetésével)
1975 Németország, Friedrich-Ebert-Stiftung ösztöndíjasként a német pénzügyminisztérium-ban és a Bundesbankban 1-1 hónap
1980 USA kormányzati meghívás (ICA), az USA stratégiai jelentősége
1991 egy év kutatómunka Németországban, fele részben az MTA Széchenyi Alapítványának ösztöndíjasaként, részben magánfinanszírozásban: Stratégiai Kutatóintézet-Ebenhausen, Landeszentralbank in Bayern (bajor központi bank), Bayerische Landesbank.
80 könyvem közül 50 igényelt önálló kutatómunkát.
Alapított közéleti szervezetei:
1970- Studium Generale alapító elnöke a Közgazdasági Egyetemen
1973-78 Országos Előadói Iroda
1987-88 Maradj Köztünk! Alapítvány
1987-89 Magister Alapítvány
1987-1989 A Magyar Művészetért Díj Alapítvány
1989- A Magyar Művészetért Díj bejegyzés nélküli közösségként funkcionál
2002 Kossuth Lajos- és Széchényi Ferenc emlékszobor adományozása a közélet szereplőinek Herenddel közösen
2004 A Magyar Művészetért – Bubik István-díj
2005 A Summum Bonum Díj alapítója magyar orvosok elismerésére
2006 a Bartók Béla-emlékdíj létrehozása – a Herendi Porcelánmanufaktúrával közösen
2007 A Kodály Zoltán-emlékdíj alapítása Herenddel
2007 Árpád fejedelem díj alapítása Herenddel
2008 Mátyás király-díj alapítása Herenddel
2009 Petőfi Sándor-emlékdíj alapítása Herenddel
2009-2036 időszakra a Gubcsi Lajos Ex Libris Díj alapítása
2010 Széchenyi István-emlékdíj Herenddel
2010 Rákóczi Ferenc-díj alapítása Herenddel
2011 Liszt-emlékdíj alapítása Herenddel
2012 A Színész Díj alapítása Herenddel
2013 Zrínyi Ilona Díj alapítója Györfi Sándor szobrászművésszel
Kapott elismerései:
1973 Magyar Rádió nívódíj
1977 miniszteri nívódíj „A láthatatlan pénz” című könyvért (társszerző Tarafás Imre)
1985 Közgazdász Díj
2006 Ópusztaszerért Ezüstérem
2007 Tiszteletbeli Székely címben részesül
2007 Árpád fejedelem-éremben részesül
2008 a Selye János Egyetem Oklevélben részesül
2009 Kun főkapitányok Emlékérmében részesül
2011 Kurultaj Emléklapban részesül
Egyéb kulturális tevékenységek:
Az 1987-ben megalapított A Magyar Művészetért Díj Kuratóriumának elnöke, eddig 370 Magyar Művészetért Díjat adtak át a művészetek valamennyi ágában az itthon, a Kárpát-medencében, a nagyvilágban, és létrehoztak további 15 díjat. Összesen kb 1550 díjat adtak át eddig. A Magyar Művészetért - művészeiből és támogatóiból – a teljesen autonóm, privát-civil, és egyben kifejezetten közösségi művészi és mecénási lét formája, civil baráti közösségként működik.
-2004 óta a Magyar Művészeti Akadémia pártoló tagja
-2006-ban az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparknak adományozta az Őseink nevű kőszoborpárt, Györfi Sándor monumentális alkotását, „Hun, magyar, kun őseink szeretett emlékére”.
-2006 Kun himnusz szövegének szerzője – zenéjét szerezte Szabados György
-2007 őszén az Élet című szoborcsoportot ajándékozta a Székelyföldnek, „hálával a magyar nemzet javára hozott ezeréves székely áldozatért”, Székelyudvarhely főterén áll.
-2007. június 13-án felavatta A Magyar Művészetért Szoborkertjét, annak történelmi szoborcsoportját: itt 2002 óta állítanak fel szobrokat, összesen 16 köztéri méretű szobrot. Külön fejezetet alkot a „Meghalt, mert magyar – Az ártatlan áldozatok bennünk élnek” 2018 óta.
-2007-ben megalapította a művészi ágak integrált, A Magyar Művészetért Élőtárlatát, a Vándorúton című kiállítását, tárlata vezető kortárs művészek mintegy 50 alkotásából áll
-2010-ben bemutatta az „Ismét Vereckénél” című Rákóczi balladát, zeneszerző Benkő László
-2012-ben közzétette (5 nyelven) az „Új Nemzedék Európáért” Manifesztumot
-2013-ban megírta a „1514 – Magyar pokol” című opera (zeneszerző Ökrös Csaba) és rockdráma (zeneszerző a Role együttes) szövegkönyvét.
80 könyv szerzője, ezen belül 10 könyv önálló szerkesztője. A 70-80-as években közgazdasági témákban (egy pénzügyi könyv németül is, a gazdasági reformokról angolul is), a 90-es évek közepétől a magyar kultúrával összefüggő művészettörténeti albumok, és saját lírai és prózai írásait tartalmazó szépirodalmi albumok szerzője. Sok száz cikk, egyetemi, akadémiai, intézeti tanulmány szerzője a napi, heti- és havi lapokban.
Bibliofil díszalbum sorozata (21 kötet) és egyéb kötetek, összesen 80 önálló könyvének írója, szerzője és kiadója, ezen belül különösen fontos az Üzenet a végekről című Pentalógia, Kárpát-medencei létünk évezredes kulturális és történelmi emlékének feldolgozása országrészenként. Díszalbumait évi 1500-2000 példányban ajándékozták a Kárpát-medencében, elsősorban az új generációnak. Szerkesztett művei közül kiemelkedik az „1000-1100 év a Kárpát-medencében” és "A hazáért mindhalálig” magyar és angol változata. Legújabb, 13 részes történelmi kisregény sorozata a „13 ördögi év – A máglyától Mohácsig 1514-1526”, illetve ezek összefoglaló kötete, egyben szerzői munkássága fő műve: „Tánc a pokol tornácán 1514-1526 (megj. 2020-26).
Valamennyi műve jelen van az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárában.
Nős. Első házasságából 2, azóta felnőtt gyermeke, Anikó (1971) és Lajos Levente (1974) apja, a jelenlegi házasságából született: Előd (2002), Botond (2004), Emese (2006), Etele (2008), Lelle (2009), Lél (2011); továbbá Gubcsi Annát és Gubcsi Pétert gyámjukként nevelte fel.
További hírek
SZÉKELYFÖLD, HÁROMSZÉK, EGY IGAZI SZÉKELY FALU, SZERÉNYEN AD OTTHONT A CSODÁLATOS ALKOTÁSOKNAK: A KÖZEL 700 ÉVVEL EZELŐTT, KÖZVETLENÜL A TATÁRJÁRÁS UTÁN ÉPÜLT TEMPLOM (ma Szent Imre-templom) falait ugyanabban az időben festett freskók díszítik - egyébként szerte a Kárpát-medencében restaurálták azóta a középkori magyar templomok azonos stílusú és témájú, főleg Szent László legendáját megörökítő festmények. Gelence a legjelentősebbek közé tartozik. Amikor az ember belép a kis erődítményhez hasonlító falak, a kis kapu és az épület ajtaján, azonnal bent találja magát 1100 magyar évben. Gyerekeim először találkoztak e távoli, fenséges múlttal.Lehet, hogy egy kép erről: 6 ember, álló emberek és belső tér

 

Múlt hétvégén Nyárádszeredában, a Nyárádi Fesztivál keretében adtuk át az Ex Libris Díjat a kiváló székely, sepsiszentgyörgyi lovasíjásznak, Pászka Lehelnek, aki egyébként 5 évvel korábban, A Magyar Művészetért 2017-es kézdivásárhelyi gáláján részesült egy másik díjunkban, az Árpád fejedelem-díjban.
Nagyon köszönöm én is díjam ünnepélyes átadását nyárádi barátaimnak, Pászka Lehelnek az életútját, csak így tovább. S a nyárádszeredai polgármester úrnak, Tóth Sándornak a figyelmességet, hogy kérésemre személyesen átadta díjamat - miközben magam akkor éppen Szörcsén, a református templomban nyújtottam át hasonló díjat Csíky Csengelének. Így volt a díj segítségével is együtt szibolikusan azokban az órákban Háromszék és Nyárád - így is, s még sok másképpen, hisz az ott, ez ott egy igaz magyar, igaz székely föld - hajrá, Székely Barátaim!

 

 


Gubcsi Lajossal
Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe, velem készült interjú a jún. 3-i MM-gáláról, általában A Magyar Művészetértről.


  Ex Libris Díjam a 2022-es Magyar Művészetért Gálán kivetítve - és a Corvinus Néptáncegyüttes zenekara - a díjazott Polgár Julianna fotóarchívumábólLehet, hogy egy kép erről: 2 ember, emberek hangszerrel és belső tér


A GÁLA
TRIANONRA EMLÉKEZVE ÉS EMLÉKEZTETVE nyitottuk meg ma a Vándorúton - A Magyar Művészetért Élőtárlata kiállítást ÉS az "ÜZEN A KÁRPÁT-MEDENCE" nevű jubileumi, 45. gálánkat.
Mindkettőről önálló, jelentős film készül. ITT A HELYE, hogy ez utóbbiért köszönetet mondjak a B&L Line filmcégnek és a Magyar Művészeti Akadémiának - művészek és díjazottak e páratlanul sokszínű és jelentós fórumát nélkülük nem tudtuk volna érdemi módon megörökíteni a jövő számára.
Egy töredék a bevezetőmből: "azokért a magyarokért szólt a harangunk is e percekben,s azokért szól a gála, és minden díjazott minden tette, akiket elszakítani véltek tőlünk – csak határkerítést és határkövet raboltak, anyaföldet nem, magyar nemzetet nem"-
Párját ritkító ünnepi műsort teremtett a színpadra a Magyar Rádió Gyermekkórusa, Kiss-B. Attila, Ádám és az Erdőfű együttes, Meister Évi, Schramek Géza, filmjével és szavaival Mónus József Fehér Farkas. Fábián Zoltán, a Mendicus Tamburazenekar, a felvidéki Kevicky Tünde és énekestanítványai, a Corvinus Néptáncegyüttes.
Köszönöm olvasóim figyelmét hetek óta tartó tájékoztatásunk iránt, e figyelem erősített.
Hihetetlen mennyiségű - és minőségű - fotó- és filmfelvétel készült, de Csáky Pál oldaláról vettem át, íme: így kezdődött, a Magyar Rádió Gyermekkórusával, akik A Magyar Művészetért Díjban is részesültek.
És íme még: a nagyszerű szobrászművész, Szórádi Zsigmond gyors filmtudósítása ugyanarról

TRIANONRA EMLÉKEZVE ÉS EMLÉKEZTETVE nyitjuk meg ma a Vándorúton - A Magyar Művészetért Élőtárlata kiállítást ÉS az "ÜZEN A KÁRPÁT-MEDENCE" nevű jubileumi, 45. gálánkat.
Mindkettőről önálló, jelentős film készül. ITT A HELYE, hogy ez utóbbiért köszönetet mondjak a B&L Line filmcégnek és a Magyar Művészeti Akadémiának - művészek és díjazottak e páratlanul sokszínű és jelentés fórumát nélkülük nem tudtuk volna érdemi módon megörökíteni a jövő számára.
Köszönöm olvasóim figyelmét hetek óta tartó tájékoztatásunk iránt, e figyelem erősített.