Gubcsi Lajos
Hírek A MM Élőtárlata Albumok Díjak Gálák Gubcsi Lajos életrajza - A MM Laudációk Mecenatúra MM-díjazottak Hangoskönyvtár
Napra pontosan...

 

30 ÉVE.
Éppen 30 éve volt. Akkor már vagy 50 órája szinte egyfolytában a tévét bámultam a romániai események miatt, sokszor folyt a könnyem. Megfoghatatlan érzések kavarogtak össze-vissza. Aztán a Ceausescu kivégzéséről érkezett fotók felszárítottak mindent. Elképesztő volt, hihetetlen, soha nem gondoltam, hogy a történelem így is lépeget.
Késő este, inkább már éjfélhez közel kimentem a Kossuth térre. A tömeg, amely egész este ott ünnepelt, már feloszlott, Karácsony este volt, hideg, talán szitált is. Néptelenné vált a tér. A lépcsőkön magamra maradtam. Aztán észrevettem, hogy fentebb egymás mellé bújik egy nagyon fiatal srác és lány. Látszott, hogy külvárosiak, Megkérdeztem tőlük, hogyan jutnak majd haza. Azt mondták, sehogy. De itt megfagytok, Ja, mondták, majd még jobban összebújtak, Úgy láttam, kicsit lila már a szájuk.
Ők legalább ketten voltak, Rám iszonyú magányt rakott a sors arra a Karácsonyra. Szóltam nekik, hogy elviszem haza őket, Elfogadták, hálálkodtak, Ugyanolyanok voltak, mint néhány héttel korábban egy Erdélyből valahogyan átszökött kis srác,gimista, aki fogalmam sincs hogyan keveredett éppen a házunkhoz félig összefagyva, kimerülten és kiéhezve, de becsöngetett, szállást kért és ott lakott néhány napig, míg el nem indult Ausztria felé. Azt sem tudtam, ki volt, Próbáltam marasztalni, de neki ott kezdődött a jövő.
A Kossuth téren a két félig megfagyott gyereket hazavittem valahova a világ végére, azt sem tudtam, hol járok éjfél után Budapesten. Valahogyan hazakeveredtem, és akkor teljesen lesújtott rám a totál magány (magánügy, hogy miért). Vacogott a lelkem
Sírtam otthon, fogalmam sem volt, mi okozta.
Mire reggel felébredtem, átmentem a holtponton. Soha nem jártam addig Erdélyben, Azt hiszem, nem mertem. Az egész Ceausescu-állatvilág elrettentő hatással volt rám kívülről is, nem mertem nézni és megnézni, hogyan élnek ott magyarok, Most kezdtem érezni, hogy kitágult a hazám. Az azt követő hétvégeken mindig útnak indultam. Láttam a szörnyűséget, ahogyan ott kell szenvedniük az én magyarjaimnak a saját hazájukban nincstelen megtűrtként: Tündérországban.
Az én kényeskedő magányom nevetségessé vált és elmúlt.

 Képtalálat a következőre: „erdély térkép”

További hírek
Könyv ATTILÁRÓL.
Megjelent új könyvem a szombaton eltemetett festőművész öcsémről, Gubcsi Attiláról. Itt érhető el az Országos Széchényi Könyvtár elektronikus könyvtárában.
Gubcsi Lajos: Ati ecsete - Gubcsi Attila hátrahagyott élete
https://mek.oszk.hu/21000/21020
Egyben itt köszönöm meg a részvétnyilvánítás ezernyi formáját, hálás vagyok érte.

Végső búcsú Gubcsi Attilától - AZ ÉGI MENET
Ma elbúcsúztattuk Gubcsi Attilát, öcsémet, festőművészt Kecskeméten.Örökké tartó égi menet.Örökké tartó földi emlék művein keresztül is.Az ég felé... című könyvem borítóját is ő rajzolta 2006-ban (a háttérben felvidéki, szepesi tájjal). Kényszerűen arra tartunk mindannyian. Találkozunk.

Gubcsi Lajos: Az ég felé... http://mek.oszk.hu/03400/03499

És búcsúzom öcsémtől 2002-es könyvemmel, Az élet túlsó oldala, abban is megannyi alkotásával.
Gubcsi Lajos: Az élet túlsó oldala http://www.mek.oszk.hu/01900/01947/

És aki koncentráltan és teljes spektrumában szeretné látni festőművészetét és grafikai tudását, annak ajánlom:
Gubcsi Lajos: Summa - 55 évem ha ha 110 lesz - Lírai regény http://www.mek.oszk.hu/02400/02426/

A héten elhunyt festőművész öcsém, Gubcsi Attila, elfogultság vagy sem, nagyszerű művész volt, sokszáz kiváló alkotással. A női test és arc szépségének érzékeny ábrázolásával a legjobbak közé tartozott e téren. Mintegy 100 ajándékba adományozott grafikával, festménnyel mondott szívbéli köszönetet az elmúlt 3 évtizedben azoknak, akik így vagy úgy támogatták A Magyar Művészetért Díjrendszert. Önarcképével, emblematikus festményével, a Mennyi is? cíművel búcsúztatom e levélben, s néhány más művével:
Az alkotó ember mindig itt marad köztünk művével.

TÖBB, MINT HIT - BÁR HINNI MINDIG IS KELLETT BENNE!!!
Az Árpád-ház eredetéről és vonaláról
A mintát III. Béla Mátyás-templomban található csontjaiból vették. Mára szenzációs következtetésekre jutottak az archeogenetika eredményei révén: őseink valószínűleg onnan származnak, ahonnan sokan eddig is gondoltuk - Közép-Ázsia sztyeppés vidékéről, Baskíriából, ahol már 4500 évvel ezelőtt is éltek.
Elkülönítették tehát III. Béla genetikai markerét, és így rögzítették az Árpád-házi dinasztia DNS-ét, ami csak a férfiágon öröklődő Y-kromoszómához kapcsolódik és apáról-fiúra száll, Álmosban és Árpádban, minden királyi vérünkben e törzsből, és természetesen ezzel rendelkeztek az említett ősök is.
Sokat bírálták Kásler Miklós minisztert az általa irányított kuitatások miatt, most egyre több minden szól mellette.
S mellettünk, akik mindig is ebben hittünk.
A képeken két Kossuth-díjas szobrászművész alkotása:
-Kő Pál III. Béláról készített kisplasztikája a gyűjteményemben
-Györfi Sándor Őseink nevű szoborpárja Ópusztaszeren, melyet 2006-ban adományoztam a Nemzeti Történelmi Emlékparknak azzal a kőbe vésett felirattal, hogy: Hun, magyar és kun őseink szeretett emlékére": A fotón Kusztos Tibor akkori bánffyhunyadi lelkész mond áldást Lél fiamra a keresztelőjén - illetve kazah vendégek az avatáson.

HISZEM ÉS REMÉLEM, HOGY FREUND TAMÁS LESZ A Magyar Tudományos Akadémia új elnöke.
Hétfőn lesz az online választás. Két jelölt van, a korábbi harmadik visszalépett. 2008-ban a Herenddel közösen alapított Mátyás király-díjat adományoztunk neki az akadémia akkori ünnepi közgyűlésén.
Sokat háborognak Freund Tamás egyik kijelentése miatt a szoclib oldalon. Elfelejtik, hogy valószínűleg ő ma a legjelentősebb magyar tudós a világon. A megállapítás - szerintem találóan és helyesen - így hangzik:
„a kormányt folyamatosan kritizáló, gyengén teljesítő társadalomtudományi kutatócsoportok, intézetek munkatársai – akiktől szerettünk volna megszabadulni – itt fognak maradni a nyakunkon, külföldön a kutyának sem kellenek, ha intézetük megszűnik, egyetemi állásaikon akkor is túl fognak élni, és onnan tovább mételyezik a közéletet és a fiatalságot.”

Emlékkönyvem Kő Pálról a temetése utáni napokban

Ezt aztán tiszta szívből ajánlom!

Gubcsi Lajos: ... a Kő marad... (Megírta Wass Albert is.)
https://mek.oszk.hu/20800/20852
E percben megjelent Kő Pálról írt emlékkönyvem, melyet 2020. június 20-i temetése után írtam nagyszerű barátom szeretetével. Az Országos Széchényi Konyvtárban itt található, mindenki számára elérhető: