Gubcsi Lajos
Hírek A MM Élőtárlata Albumok Díjak Gálák Gubcsi Lajos életrajza - A MM Laudációk Mecenatúra MM-díjazottak Hangoskönyvtár
Ex Libris Díj Virág Lászlónak Kárpátalján

Ex Libris Díjban részesül Kárpátaljáról Virág László - a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke. Gubcsi Lajos Ex Libris Díját A Magyar Művészetért Díjrendszer június 4-i budapesti gáláján nyújtjuk át. Alábbiakban közöljük Virág László életrajzát és a szövetség tevékenységét - bővebben pedig tájékozódhatnak a sokszínű munkáról a www.kmvsz.org.ua nevű honlapon:

Virág László: szül.: 1954.01.01., anyja neve: Jeney Irén
Családi állapota: házas, négy gyermek édesapja
Állampolgársága: magyar-ukrán
Telefon: +380977444455
E-mail: kmvsz.elnok@gmail.com
Képzettségek, végzettségek
1978. Villamossági mérnök, Ungvári Állami Egyetem, 3 évfolyam
1972. Elektrotechnikus, Nagyszőlősi Politechnikum, technikum
1968. Tiszabökényi Általános Iskola

Munkatapasztalatok
2000 WIMARK kft., tulajdonos, igazgató
1992-2000 Pálma kisvállalat, igazgató
1986-1992 Komszomol Kolhoz, Nevetlenfalu, üzemvezető
1982-1986 Határőr Agrárcég Kolhoz, Péterfalva, elektromérnök

Egyéb készségek

Magyar, orosz, ukrán felsőfokú nyelvtudás
Francia alapfok
Társadalmi tevékenység
1997-jelenleg is A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének alapító elnöke
1992 - jelenleg is A KMKSZ megyei választmányának tagja
1989- jelenleg is A KMKSZ alapító tagja
1989- jelenleg is A KMKSZ péterfalvi alapszervezetének elnöke
2002-2010; 2015-jelenleg is A Nagyszőlősi Járási Tanács képviselője

A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) a Kárpátalján élő magyar vállalkozók gazdasági és szociális érdekeit képviselő civil szervezet. Alapítója és jelenlegi
elnöke Virág László, aki 1997-ben 106 vállalkozóval hívta életre a Szövetséget.
A Szövetség célja, a kárpátaljai magyarság gazdasági életének fellendítése, Ukrajna gazdaságába történő integrálása, megőrizve annak sajátosságait. Jogot formál gazdasági kapcsolatok létesítésére, hozzá hasonló belföldi és külföldi szervezetekkel.
Feladatai közé tartozik munkahelyek teremtése, szakemberképzés, szakmai konferenciák,
üzletember találkozók szervezése, a vállalkozók munkájához szükséges modern technológia beszerzése, információs központ létrehozása, a szövetség tagjai által megtermelt termékek értékesítésének elősegítése, pénzügyi alap létrehozása.
Jelenleg folyamatban van a nagysikerű SIKERKÉPZÉS sorozat, melynek keretein belül a vállalkozók marketing, üzleti kapcsolatépítés és üzleti tervezés témakörben kapnak a
gyakorlatban jól hasznosítható ismereteket. A képzéssorozaton több száz vállalkozó vett már
részt.
A Szövetség részese volt az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési terv kidolgozásának, valamint az ezzel kapcsolatos pályázat előértékeléséhez is szakembereket biztosít. Aktív segítséget nyújt tagjainak a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekben.
A KMVSZ legfontosabb eseménye a Turul Expo Nemzetközi Termékkiállítás és Vásár, melyen évről évre több kis- és középvállalkozó, termelő, kézműves mutatja be termékeit
magas színvonalon. Az eseményre hagyományosan az aktuális év júliusának közepéhez legközelebb eső szombatján kerül sor, Tiszapéterfalván. Az idei évre tervezett expo különösen fontos a Szövetség számára, hiszen fennállásának 20 éves évfordulóját a teljes tagságot érintve ezen az eseményen tudja méltó módon megünnepelni.
A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége lefedi egész Kárpátalját. A történelmi vármegyék felosztása alapján a teljes tagság három régióra különíthető el: beregi, ungi és
máramaros-ugocsai.
A régiós felosztáson túl a szövetségben szakbizottságok működnek, a vállalkozások specifikumának megfelelő hatékonyabb munkavégzés céljából, a következő felosztás szerint: ellenőrző, etikai, turisztikai és ökológiai, növénytermesztési, állattenyésztési, ipari és
kereskedelmi.

A vállalkozók tevékenységi körönkénti bontásban szakmai tagozatokat hoznak létre. Jelenleg a KMVSZ keretein belül sikeresen működik a Méhész, a Kézműves, a Borászati és az idei év márciusában alakult Szépségipari Tagozat.
A Szövetség az idei évben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Virág László elnöki tevékenysége átfogja az egész szövetség munkáját. Az ő irányításával és közbenjárásával valósulnak meg a tervek és célkitűzések. Tizenhat fős elnökséget irányít sikeresen, melyet mi
sem bizonyít jobban, mint hogy húsz év alatt a Szövetség tagsága több mint ezer főre bővült.
A Szövetség diplomatájaként kiválóan jár közben a gazdák és vállalkozók érdekében. Részt vállaltunk a Zöld Program nevű akcióban is, komoly vetőmag és műtrágya-támogatáshoz juttatva a földműveseket. Számos üzemrészleg létrejöttét segítettük, amelyekben, a téli hónapokban keresethez jutott a falusi lakosság. Közben egységes szervezetbe tömörítettük a kárpátaljai magyar gazdálkodókat és vállalkozókat. Rendszeresen szerveztünk tanulmányi utakat Magyarországra és a környező országokba. Tevékenységünk egyik fő vezérfonala – a kárpátaljai gazdaság bevezetése az egységes Kárpát-medencei gazdaságba. Meggyőződésünk, hogy ez jó út a biztos megélhetés felé, és honfitársaink helyben maradásához. Az utóbbi évek eredményei bizonyítják, hogy szövetségünk jó úton halad, aminek ékes bizonyítéka a tagság folyamatos gyarapodása

További hírek

 A mosdatlan lányszáj ügye nálam már lezárt, alkalmatlan ő arra, hogy folytassam - most azonban egy fontos részletet közlök.
A Nagy Blanka-ügyhöz ezt a hozzászólást kaptam a helyszínről, Kiskunfélegyházáról, egy szülőtől a Móra gimiből - Solymosi Ildikótól - és levele végén idézem az én neki írt válaszomat is.
Tehát Solymosi Ildikó reagálása:
"Eddig nem szóltam, de most nekem is tele szaladt a hócipőm. Mint szülőnek. Léteznek még olyan diákok abban a gimnáziumban, akik szorgalommal tanulták végig azt a 4 évet, határozott elképzelésük van a jövőjüket illetően. Már a szalagozótól is tartottunk, nehogy botrányba fulladjon, de szerencsére nem kapott Blankácska mikrofont a kezébe, így nem tudott méretes húsdarabokat forgatni a szájában. Mert az a nap nem csak a Blankáé volt, hanem az egész 12-ik évfolyamé. Valamint itt a ballagás, érettségi. Zajlanak a tablófotózások. De olyan mértékben elharapózott ez a Blanka-ügy, hogy vannak diákok és tanárok, akik inkább nem szerepelnek vele egy tablón. Ezt is sikerült szétzilálnia. Vannak gyerekek, akikben nem folyik forradalmár vér. Akiknek ebben a világban is van elképzelésük, hogy érvényesülhessenek. A magam részéről helyeselném, hogy Blanka legyen magántanuló, járja az útját, valósítsa meg az elképzeléseit, de ez igaz az egész évfolyamra is! A Blanka nélkül...
És az én megerősítő válaszom:
"Igen nagyon bölcs és élet-igaz Solymosi Ildikó szülői hozzászólása, számomra el is dönti a helyes reagálást. Eddig csak a magam igazában voltam biztos.
És igen, éljen az osztályközösség és tanárai, akik a gimit tanulásra kijelölt állomásnak tekintik

 Kapcsolódó kép


Kié az ország?
1000. LETÖLTÉSÉNÉL tart a 13 részes történelmi regénysorozatom tavalyi kötete, hálás köszönet a figyelemért - hol tartottunk 500 évvel ezelőtt a Mohács felé vezető úton:
Gubcsi Lajos: Kié az ország?, 1518 – 13 ördögi év, 5. kötet http://mek.oszk.hu/16300/16336/
(a képen Fogaras vára, ennek is kapitánya volt - Munkács mellett - a regénysorozat egyik főhőse, Tomori Pál)GYÁRFÁS-ügy. Ejnye már no! ITT tartunk, fijjugg?
Krimiket meghazudtoló hír az alvilágból, ahova minden bizonnyal Gyárfás Tamás is tartozott:
A Farkasréti TEMETŐ egyik síremlékében, tehát mondjuk ki, a sírban találták meg a nyomozók azokat a hangfelvételeket, amelyek a Portik Tamás és Gyárfás Tamás között lezajlott beszélgetéseket rögzítik A felvételek megerősítik a gyanút, hogy Gyárfásnak köze van Fenyő János egykori médiaízé megöletésében.
Vadul a krimi. Ilyent a legjobb szerzők sem tudnak kitalálni.
HOPPÁ bizony, magyar közélet, mint alvilág, illetve alvilág, mint közélet.

A képen a következők lehetnek: 1 személy


TÖMEGSZÁLLÁS, MEGSZÁLLÁS
KÉT HÍR!!!
1. Bent aludt ma éjszaka a tévé-székházban Széll Bernadett és Hadházy Ákos. Ők nem hajléktalanok, de most azok voltak.
2. Ma a saját ágyamban aludtam, szokásos időpontban ébredtem. Én ma sem voltam hajléktalan.

(az ágy nem valóságos személy, de nagyon hasonlít a főszereplőkre, akiket fő vonásait kölcsönözte filmünk)

 

A képen a következők lehetnek: belső tér


Egy gimnázium Félegyházán Móra Ferenc nevét viseli. Móra a város szülötte. Mellesleg én is. 
Van ebben a gimiben 1 Nagy Blanka nevű tanuló. Újabban, illetve elmondása szerint már másfél éve fellép különféle gyűléseken, beszédeket mond. Kecskeméten legutóbb decemberben, januárban pedig Budapesten. Ellenzéki. Ez rendben.
Mivel úgy beszél, ahogyan, a gimi kiadott egy közleményt, amelyben elhatárolódott diákja véleményének stílusától. Puha ez így nagyon, de legyen a gimi dolga. Ők nevelik, ők tudják...
Engem nem köt itt most semmi, még az sem, ami kötne, hogy nőnemű és kb. fiatalkorú, tehát nagyvonalúságot élvezhetne.
Elvileg.
Nem idézem Nagy Blanka szavait Áder Jánosról, a Fideszről, Azért nem idézem, mert ilyen mocskos szájú lányt még nem hallottam, főleg nem köz előtt ordítva. Olyan mocskos a szája, amilyen ő maga. Szó nem válik el a májától. Ezt tudjuk.
Nem az a gond, hogy egy lány szónokol ellenzéki gyűlésen, Ugyanazok ők, ezt látjuk. Köztük vannak. 
De hogy egy ilyen kis mocsok üvöltözhesse bele a világba hányadéka minden kiválasztódását, az azért csak többet érdemelne elutasításban, mind ejnye-bejnye a gimitől. Ők tanítják, nemde...?
Megteszem helyettük, Móra Ferenc neve alatt, lányka, olyan anakronizmus tetszik lenni, amiből világosan következik: az is marad. Tényleg lehet így ellenzéki nagygyűlések fő hangja. Mint a mellét felmutató másik okos lányka Fekete-Győr oldalán, Egyek, tényleg. Egy egy ellen helyett egy meg egy az egy. Nem lesz ebből nagy ellenzék, ennyit elmondhatok, Ahhoz valami más kell, mint a mocskos szájú lányka felböffentett szóváladéka. Meg a ha-ha-ha.
És itt még csak Móra Ferencről beszélek...

 S akik ezt várják tőle, tudniuk kell - ő még aligha tudhatja -, hogy az ilyen megnyilvánulásokkal természetesen a gyalázott kormányzást erősítik. Hajrá! Képtalálat a következőre: „nagy vörös nyelv rajzon”

 


Siculicidium - székelyirtás, népirtás Madéfalván 255 éve - osztrák gyilkosok
Magyarirtás Nagyenyeden 170 éve - román gyilkosok osztrák megrendelésre és saját vérgőzben
A bosszú förtelme. Bosszúé?:Milyen bosszúé? Ok semmi nem volt rá. Vérbarmok. Emberbarmok, Állatok,

Képtalálat a következőre: „gyászszalag”