Gubcsi Lajos
Hírek A MM Élőtárlata Albumok Díjak Gálák Gubcsi Lajos életrajza - A MM Laudációk Mecenatúra MM-díjazottak Hangoskönyvtár
Ex Libris Díj Virág Lászlónak Kárpátalján

Ex Libris Díjban részesül Kárpátaljáról Virág László - a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke. Gubcsi Lajos Ex Libris Díját A Magyar Művészetért Díjrendszer június 4-i budapesti gáláján nyújtjuk át. Alábbiakban közöljük Virág László életrajzát és a szövetség tevékenységét - bővebben pedig tájékozódhatnak a sokszínű munkáról a www.kmvsz.org.ua nevű honlapon:

Virág László: szül.: 1954.01.01., anyja neve: Jeney Irén
Családi állapota: házas, négy gyermek édesapja
Állampolgársága: magyar-ukrán
Telefon: +380977444455
E-mail: kmvsz.elnok@gmail.com
Képzettségek, végzettségek
1978. Villamossági mérnök, Ungvári Állami Egyetem, 3 évfolyam
1972. Elektrotechnikus, Nagyszőlősi Politechnikum, technikum
1968. Tiszabökényi Általános Iskola

Munkatapasztalatok
2000 WIMARK kft., tulajdonos, igazgató
1992-2000 Pálma kisvállalat, igazgató
1986-1992 Komszomol Kolhoz, Nevetlenfalu, üzemvezető
1982-1986 Határőr Agrárcég Kolhoz, Péterfalva, elektromérnök

Egyéb készségek

Magyar, orosz, ukrán felsőfokú nyelvtudás
Francia alapfok
Társadalmi tevékenység
1997-jelenleg is A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének alapító elnöke
1992 - jelenleg is A KMKSZ megyei választmányának tagja
1989- jelenleg is A KMKSZ alapító tagja
1989- jelenleg is A KMKSZ péterfalvi alapszervezetének elnöke
2002-2010; 2015-jelenleg is A Nagyszőlősi Járási Tanács képviselője

A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) a Kárpátalján élő magyar vállalkozók gazdasági és szociális érdekeit képviselő civil szervezet. Alapítója és jelenlegi
elnöke Virág László, aki 1997-ben 106 vállalkozóval hívta életre a Szövetséget.
A Szövetség célja, a kárpátaljai magyarság gazdasági életének fellendítése, Ukrajna gazdaságába történő integrálása, megőrizve annak sajátosságait. Jogot formál gazdasági kapcsolatok létesítésére, hozzá hasonló belföldi és külföldi szervezetekkel.
Feladatai közé tartozik munkahelyek teremtése, szakemberképzés, szakmai konferenciák,
üzletember találkozók szervezése, a vállalkozók munkájához szükséges modern technológia beszerzése, információs központ létrehozása, a szövetség tagjai által megtermelt termékek értékesítésének elősegítése, pénzügyi alap létrehozása.
Jelenleg folyamatban van a nagysikerű SIKERKÉPZÉS sorozat, melynek keretein belül a vállalkozók marketing, üzleti kapcsolatépítés és üzleti tervezés témakörben kapnak a
gyakorlatban jól hasznosítható ismereteket. A képzéssorozaton több száz vállalkozó vett már
részt.
A Szövetség részese volt az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési terv kidolgozásának, valamint az ezzel kapcsolatos pályázat előértékeléséhez is szakembereket biztosít. Aktív segítséget nyújt tagjainak a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekben.
A KMVSZ legfontosabb eseménye a Turul Expo Nemzetközi Termékkiállítás és Vásár, melyen évről évre több kis- és középvállalkozó, termelő, kézműves mutatja be termékeit
magas színvonalon. Az eseményre hagyományosan az aktuális év júliusának közepéhez legközelebb eső szombatján kerül sor, Tiszapéterfalván. Az idei évre tervezett expo különösen fontos a Szövetség számára, hiszen fennállásának 20 éves évfordulóját a teljes tagságot érintve ezen az eseményen tudja méltó módon megünnepelni.
A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége lefedi egész Kárpátalját. A történelmi vármegyék felosztása alapján a teljes tagság három régióra különíthető el: beregi, ungi és
máramaros-ugocsai.
A régiós felosztáson túl a szövetségben szakbizottságok működnek, a vállalkozások specifikumának megfelelő hatékonyabb munkavégzés céljából, a következő felosztás szerint: ellenőrző, etikai, turisztikai és ökológiai, növénytermesztési, állattenyésztési, ipari és
kereskedelmi.

A vállalkozók tevékenységi körönkénti bontásban szakmai tagozatokat hoznak létre. Jelenleg a KMVSZ keretein belül sikeresen működik a Méhész, a Kézműves, a Borászati és az idei év márciusában alakult Szépségipari Tagozat.
A Szövetség az idei évben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Virág László elnöki tevékenysége átfogja az egész szövetség munkáját. Az ő irányításával és közbenjárásával valósulnak meg a tervek és célkitűzések. Tizenhat fős elnökséget irányít sikeresen, melyet mi
sem bizonyít jobban, mint hogy húsz év alatt a Szövetség tagsága több mint ezer főre bővült.
A Szövetség diplomatájaként kiválóan jár közben a gazdák és vállalkozók érdekében. Részt vállaltunk a Zöld Program nevű akcióban is, komoly vetőmag és műtrágya-támogatáshoz juttatva a földműveseket. Számos üzemrészleg létrejöttét segítettük, amelyekben, a téli hónapokban keresethez jutott a falusi lakosság. Közben egységes szervezetbe tömörítettük a kárpátaljai magyar gazdálkodókat és vállalkozókat. Rendszeresen szerveztünk tanulmányi utakat Magyarországra és a környező országokba. Tevékenységünk egyik fő vezérfonala – a kárpátaljai gazdaság bevezetése az egységes Kárpát-medencei gazdaságba. Meggyőződésünk, hogy ez jó út a biztos megélhetés felé, és honfitársaink helyben maradásához. Az utóbbi évek eredményei bizonyítják, hogy szövetségünk jó úton halad, aminek ékes bizonyítéka a tagság folyamatos gyarapodása

További hírek
Mert mindig, míg magyarnak élünk, emlékezni fogunk rájuk - köszönöm a 600. megtekintést

 

https://www.youtube.com/watch?v=CMFdKmjeBRg&t=31s


Gubcsi Lajos Dózsa balladájából a Jelenés részlete

ŐSBEMUTATÓ. - Gubcsi Lajos Dózsa balladájának, a Magyar pokol - 1514-nek a nyitányából, a Jelenésből ad elő részleteket Antal Ágnes és Antal Imre székely énekespár A Magyar Művészetért Díjrendszer 40. gáláján Budapesten. A tudósítást Gubcsi Előd készítette. 
Gubcsi Lajos Dózsa-háborúról írt rock-balladáját egyébként 2014-ben megzenésítette és a szárhegyi Tatárdombon Gyergyóban előadta (mintegy 10-12 szám feldolgozásával) a csíkszeredai Role együttes is. Ökrös Csaba hegedűművész pedig operát írt a balladára - utóbbi egyelőre nem került feldolgozásra, bemutatásra.

 Ma 80 éves Balczó András, a Nemzet Sportolója
És hozzáfűzöm, mert éppen ma gondoltam arra, egy pillanatban, amikor még egyáltalán nem tudtam, hogy ma 80 éves
-szóval ma gondoltam arra, hogy ő a nemzet jelképe, megvan benne minden, ami egy nemzet dicsőségét szimbolizálja.
(a kép 1972-ben készült, amikor Münchenben megnyerte az olimpiát)

 

 A képen a következők lehetnek: 1 személy, túra/szabadtéri


 

 


Őszinte részvétem kíséri a hírt: Meghalt Kerényi Imre rendező. 1988-ban színházi rendezői kategóriában elsőként neki nyújtottuk át A Magyar Művészetért Díjat a Csíksomlyói Passio rendezéséért, amellyel új színpadi kultúrát és témaválasztást teremtett.
Ld. 2000-ben megjelent könyvünk
Gubcsi Anikó-Gubcsi Lajos: 
Aranykönyv - A Magyar Művészetért 
http://www.mek.oszk.hu/01700/01741, 49-51. o.

 

 


Tudósítás a Meghalt, mert magyar - Az ártatlan áldozatok bennünk élnek nevű szoborcsoport felavatásáról
Trianon napján, 2018. június 4-én alapvető jelentőségű emlékművet avattak A Magyar Művészetért 40. gáláján, A MM Szoborkertjében: mindazon tízezrek emlékére, akiket az elmúlt századokban a Kárpát-medencében azért és csakis azért öltek meg irgalmatlan bosszúszomjból a szomszéd "népek", mert magyarok voltak - mert magyarok voltunk, vagyunk. 
Meghalt, mert magyar - emlékmű, szoborcsoport, melyet Böjte Csaba és Kusztos Tibor szentelt fel, és melyet Gubcsi Lajos író,  A MM elnöke állíttatott tucatnyi más történelmi szobor, A MM Szoborkert fő műveként: Melocco Miklós, Györfi Sándor és fiai, Kő Pál alkotásainak együttese. A film-clipet Gubcsi Előd készítette Tischler Zoltán fotói alapján.

Meghalt, mert magyar... A szoborkertünkben
A meghalt, mert magyar - Az ártatlan áldozatok bennünk élnek nevű új szoborcsoportunk felszentelő ünnepén a 7. koszorút a legfiatalabb generációk nevében két sokszoros világbajnok és világcsúcstartó, a távolsági íjász Prokaj Kiara és Mónusz László József helyezte el a Gubcsi Lajos által állíttatott emlékműnél Trianon napján, 2018. június 4-én A Magyar Művészetért Szoborkertjében.
Bővebb tudósítás itt látható 9 percben (Tischler Zoltán és Gubcsi Előd képes beszámolója)
https://www.youtube.com/watch?v=CMFdKmjeBRg&t=2s