Gubcsi Lajos
Hírek A MM Élőtárlata Albumok Díjak Gálák Gubcsi Lajos életrajza - A MM Laudációk Mecenatúra MM-díjazottak Hangoskönyvtár
A Magyar Művészetért Díj Hayde Tibor Ervo építésznek
A Magyar Művészetért Díjban részesül Hayde Tibor építész
- a díjat A Magyar Művészetért Díjrendszer jún. 4-én tartandó 40., jubileumi gáláján nyújtjuk át. Munkásságáról bővebben az alábbi webcímen található dokumentumokból - a képeken az ő portréja mellett részletek láthatók abból a palotából, amelyet művészi elképzelése és tervei szerint Attila hun királyunk építtetett és amelyben részben uralkodott:

 https://drive.google.com/open?id=1vfRldyOwigrXiTf06dl-9735d0-C3S7T

Önéletrajz:

 Hayde Tibor Ervin építész vagyok.

Édesanyám Dőry Ervinke Ilona, 1949. november 14.-én születtem Budapesten. Éltem a XII.ker Törpe u.6.-ban születésemkor, Budapesten; majd – nagyszüleim kitelepítésekor, Őket kísérve – Csorvás melletti tanyán tyúkólban, - kijelölt lakhelyünkön - kényszerből; parasztházban, ahová befogadtak ugyanott, Csorváson; majd Gyöngyössolymoson két kulák-paraszt családnál büntetésül, ugyancsak kényszerből; majd Máriabesnyőn egy volt csendőrtisztnél, szintén büntetésből; azután Budán, a társbérletesített elegáns XII. ker. villaházban; panelházban Óbudán; később „házilagos kivitelezésű” társasházban a XII. ker. Széchenyi-hegyen; majd 100 éves ikerházban, Kós Károlyék kertvárosában: a „Wekerlén”, jelenleg lakom a budai Vár-alján, a palotaőrség tiszti szállásának egykori épületében. Ezalatt megtanultam jó emberi életteret,lakhelyet tervezni.

Nyilvánítottak 3 évesen – kitelepített nagyszüleimmel együtt – „népre nézve veszélyes, felforgató” elemnek. Gyermekkorom csodája szüleim szeretetén kívül nagyszüleimmel – két minden megpróbáltatást keresztény emberi tartással tűrni, elviselni tudó nagyszerű magyar emberrel - töltött éveim alatt váltak meghatározóvá életem során.

Dolgoztam segédmunkásként, autószerelő segédként, kikötő őrként. Raktam ki vagont a déli-pályaudvaron, lapátoltam szenet, sarangoltam fát. Egészen jól kitanultam a hajóács szakmát Tihanyban. Végeztem a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd annak Szakmérnöki képzésén.

Diploma-munkám - hajduszoboszlói fürdő-szálló – diplomadíjat, kiállítást nyert.

A zebegényi művésztelepen - Szőnyi István - telkén Dániel Kornél, Koffán Károly voltak nyaranta a Mestereim. Itt hallgathattam élvezettel Pap Gábor – már akkor is rendhagyó - művészettörténeti előadásait. Tanáraim könyveit, költő barátaim antológiáját illusztráltam. A szembe-misézés bevezetése óta – kitelepítésünk 1. színhelyén ma is áll a katolikus templomban – Csorváson – „Korpuszom”. A szobrot Benedek Katalin apáca- művésznő, családunk régi barátjának megbízása alapján csinálhattam, az Ő korrigálásával mertem elfogadni ezt a megtisztelő megbízást.

Építész tervezőként igyekeztem mindig hagyományainkhoz alkalmazkodó, környezetébe jól illeszkedő „ház-szerű” házakat tervezni. Épített múltunkat őrző műemlék– és műemlék jellegű épületek átalakításait, rekonstrukcióit is terveztem. A SZÖVTERV-ben – Makovecz Imre korábbi munkahelyén – Kovách István mellett 25 évig dolgoztam. Tarnai Kálmán sok éven át volt jó főnököm és barátom, éppen úgy, mint Erdei András, Szentesi Anikó, Sáros László és Baranyai Zsolt. A társtervező kollégák közül Goy Gabriella, Kovách Levente és Balázs Lászlóné, Juditka nevét kell jó barátként említenem.

Makovecz Imre révén lettem a Kós Károly Egyesülés tagja, a Vándoriskola egyik mestere. Vándorépítészként munkatársaim voltak – fiatal, kezdő építészként - az évek során: Nemes Dávid, Ostrozánsky Gellért, Czimbalmos Kozma Réka, Hayde Réka Zsuzsanna és Szepesi Ákos. Az NRZST Építészműhely Kft – 18 éve alapított cégem – szinte minden munkájában sokat köszönhetek statikus tervező kolléganőmnek Hertelendyné Bozó Máriának.

Az itt felsoroltakon kívül Édesanyám, Nagyszüleim és Makovecz Imre baráti szeretete alakította építészetemet. Nagyon sokat köszönhetek feleségemnek, Kis Zsuzsannának, aki irántam mindvégig nagy toleranciával viseltetett, és akivel szeretetben neveltük két gyermekünket: Nórát és Rékát. Nóra lányomnak és vejemnek: Szentiványi Balázsnak két csodálatos unokánkat: - Szentiványi Bodza Bertát és Szentiványi Barnabást - köszönhetjük. Hayde Réka –kisebbik leányom és Szepesi Ákos barátom– jelenleg kollégáim, munkatársaim.

Megterveztem a Zugligeti Általános Iskola tornatermi- és öltöző bővítését. Iskola bővítést terveztem még a XI. kerületi Bartók Béla úti iskolához, illetve Csornán a Gróf Széchenyi István Általános Iskolai és Művészeti Oktatási Központ épületegyüttesének jelentős bővítését. Itt bejáratot „arcot” , jelleget kapott - terveink által - a város egyik jelentős szép, központi épület-tömbje. Kisújszállás Városában mondhatom sok jelentős épületem áll. Első volt a Garzonház a Mikes utcában. Országos Pályázaton nyertem a mai Kumánia Szálló és Fürdő tervezésének szép feladatát. Megelőzte ezt az Ifjúsági Szállás épületegyüttese amelynek megépítéséhez -5 faház és Fogadóépület - az ács-mestereket is magam hoztam Gyergyóból. Folytatódott a sor az Öregek Otthonának megtervezésével, illetve a kollágiumi épületegyüttes bővítésével, átalakításával és a Rákóczi Ferenc útra a Bárány szanatórium épületével szembe tervezett 3 szintes üzlet és lakóépülettel , orvosi rendelőt is terveztem a városban, a „Rézi” épületébe baptista szolgálati lakást, ezek a házak még nem épültek meg.Megvalósult viszont a város központi térrendezése a piackapuval és a posta és iskolai udvar kialakításával. Folytatta a sort az újabb nagy feladat a Rück Lajos által 1911- ben tervezett Színház épület sokfunkciós Vigadóvá való /dupla alapterületüvé/ bővítése. Megtisztelő, hogy a Vigadó épülete a bővítését követő évben vált műemlékű védettségüvé. Jelentős műemlék- épület átalakítási, felújítási munkám a 80-as években valósultak meg: Hild József és Hild János 1-1 épületét alakítottam át. Élvezetes tervezési munka volt a gyöngyösi Ferences Kolostor épületének – akkor a 80as évek végén Vachot Sándor Megyei Könyvtár – refektórium és udvar rekonstrukciója. Asztalos István megkeresésére egy gyönyörű kis árpádkori templom- felújítása is megadatott Hévízgyörkön. Hernádbűdön dolgozunk még jelenleg is az árpádkori templom és épületegyüttes felújításán. Baróton Erdővidéken /jelenleg Románia területén/ megterveztem „Tisztelet Kós Károlynak Barót Református Templomát”. 1987-ben terveztem Eger „Bükk - Kapu„ iparcikk áruházát. Következő évben megépült a ház, természetes anyagokból, ragasztott fa tartók tartják a kétszintes ház tetőszerkezetét . A ház fedélszéke és ajtói, ablakai látszó fa szerkezetek. A tetőszerkezet közepén szellőzést és fényt a térbe juttató üvegkupola készült, függőleges oldalain bukó ablakokkal. 2017 márciusa óta Eger város Érsekének: Dr Ternyák Csaba Érsek Úr jóvoltából ISTEN TISZTELETET, Miséket tartanak az épületben. 87- ben – tehát javában a szocializmus építése közben - a SZÖVTERV Tervzsűrijén, Tervbírálatán sikerült elfogadtatnom egy olyan szakrális teret magába fogadó házat, melyet most II. János Pál Pápa Missziós központtá alakítunk. Érhet ennél nagyobb megtiszteltetés egy 68 éves építészt! Az átalakítás során minden tőlem telhetőt el fogok követni annak érdekében , hogy a ház – mondhatjuk most már Isten Háza – megőrizze szakralitását, megtarthassa természetes építő anyagait, lehetséges és országunkban szükséges tájolását, keletelését egy Ny-i /főútvonal felől megépített/ kiálló emeleti és földszinti ablakainak között elhelyezett egyszerű,fa szerkezetű toronnyal hangsúlyozottan váljék méltóvá új, dicsőséges szerepéhez.

Szakrális épületeim között a legjelentősebb: Atilla hun király egyik mondabéli Fapalotája. A Fapalota terveit Kocsi János megbízására terveztem. A 70 m átmérőjű körárokkal ölelt, 7m magas dombot cseh-süveg boltozatos terek együttese alkotja majd. Az általunk épített dombon áll majd a 3 szintes fa palota . Atilla palotája egy udvartartását bemutató „Követ-látogatáson” fogadja majd az ide érkezőt. Reményeim szerint ez a ház – a Jóisten segítségével - még életemben megépül. Idén kerül átadásra sok éve általam tervezett Magyarfalu Magyarok Háza. Magyarfalu a legkeletibb magyarok lakta település a Kárpátokon túl, Csángó – földön. Sok fürdőépület építési-,felújítási - ,bővítési munkát mondhatok magaménak. Megépült Lenti városában középeurópa legnagyobb szabadtéri családi élménymedencéje terveink szerint. Kabára terveztem strand felújítást, bejárati épülettel. Püspökladány fürdőjének felújítási tervei még megvalósításra várnak. Erdélyben Marosfőre terveztem egy félig készen álló fedett nyitott „ Jó Érzés Házát” amelyiknek épülete a Nagy Rez hegyvonulataira válaszol, annak hegygerincíveit „mintázza”.

A legimpozánsabb fürdő-tervem Berekfürdő felújításának megvalósult terve. ennek az épületegyüttesnek első üteme valósult eddig meg, igen barátságos, tájba illő, impozáns bejárati-, öltöző épület, medencecsarnok , a hozzá kapcsolódó nyitott gyógymedence átjáró és öltöző épülete /melybe ideiglenes „szaunavilágot” is terveztünk/, az 500m2 alapterületű ifjúsági medence csúszdával , híddal, barlanggal és a barlang előtt Györfi Lajos vízesésével, Bráda Tibor üvegablakaival a barlang menyezetén. A medencecsarnok 2 gyógymedencét egy élmény és egy gyermekmedencét fogad magába nagy emeleti pihenőtérrel. A csarnok bejárata előtt áll Györfi Ádám Esernyős Leányka szobra. A fürdő felújításának második ütemét eredeti terveinknek megfelelően reméljük hamarosan tervezzük. Kenderes városában idén terveztünk egy műemléki értékkel rendelkező posta épületet , melynek a kivitelezése elkezdődött. 2013- ban megalapítottam a Festő Építészek Körét. Azóta a FÉK minden évben részt vesz - a Ligne et Couleur tagjaként - Párizs Városházáinak egyikében megrendezett gyűjteményes kiállításon. Rendszeres kiállítója és tagja vagyok a G-12 Képzőművész Körnek és Galériának.


Kapcsolódó galériák:
    Hayde


További hírek

 A mosdatlan lányszáj ügye nálam már lezárt, alkalmatlan ő arra, hogy folytassam - most azonban egy fontos részletet közlök.
A Nagy Blanka-ügyhöz ezt a hozzászólást kaptam a helyszínről, Kiskunfélegyházáról, egy szülőtől a Móra gimiből - Solymosi Ildikótól - és levele végén idézem az én neki írt válaszomat is.
Tehát Solymosi Ildikó reagálása:
"Eddig nem szóltam, de most nekem is tele szaladt a hócipőm. Mint szülőnek. Léteznek még olyan diákok abban a gimnáziumban, akik szorgalommal tanulták végig azt a 4 évet, határozott elképzelésük van a jövőjüket illetően. Már a szalagozótól is tartottunk, nehogy botrányba fulladjon, de szerencsére nem kapott Blankácska mikrofont a kezébe, így nem tudott méretes húsdarabokat forgatni a szájában. Mert az a nap nem csak a Blankáé volt, hanem az egész 12-ik évfolyamé. Valamint itt a ballagás, érettségi. Zajlanak a tablófotózások. De olyan mértékben elharapózott ez a Blanka-ügy, hogy vannak diákok és tanárok, akik inkább nem szerepelnek vele egy tablón. Ezt is sikerült szétzilálnia. Vannak gyerekek, akikben nem folyik forradalmár vér. Akiknek ebben a világban is van elképzelésük, hogy érvényesülhessenek. A magam részéről helyeselném, hogy Blanka legyen magántanuló, járja az útját, valósítsa meg az elképzeléseit, de ez igaz az egész évfolyamra is! A Blanka nélkül...
És az én megerősítő válaszom:
"Igen nagyon bölcs és élet-igaz Solymosi Ildikó szülői hozzászólása, számomra el is dönti a helyes reagálást. Eddig csak a magam igazában voltam biztos.
És igen, éljen az osztályközösség és tanárai, akik a gimit tanulásra kijelölt állomásnak tekintik

 Kapcsolódó kép


Kié az ország?
1000. LETÖLTÉSÉNÉL tart a 13 részes történelmi regénysorozatom tavalyi kötete, hálás köszönet a figyelemért - hol tartottunk 500 évvel ezelőtt a Mohács felé vezető úton:
Gubcsi Lajos: Kié az ország?, 1518 – 13 ördögi év, 5. kötet http://mek.oszk.hu/16300/16336/
(a képen Fogaras vára, ennek is kapitánya volt - Munkács mellett - a regénysorozat egyik főhőse, Tomori Pál)GYÁRFÁS-ügy. Ejnye már no! ITT tartunk, fijjugg?
Krimiket meghazudtoló hír az alvilágból, ahova minden bizonnyal Gyárfás Tamás is tartozott:
A Farkasréti TEMETŐ egyik síremlékében, tehát mondjuk ki, a sírban találták meg a nyomozók azokat a hangfelvételeket, amelyek a Portik Tamás és Gyárfás Tamás között lezajlott beszélgetéseket rögzítik A felvételek megerősítik a gyanút, hogy Gyárfásnak köze van Fenyő János egykori médiaízé megöletésében.
Vadul a krimi. Ilyent a legjobb szerzők sem tudnak kitalálni.
HOPPÁ bizony, magyar közélet, mint alvilág, illetve alvilág, mint közélet.

A képen a következők lehetnek: 1 személy


TÖMEGSZÁLLÁS, MEGSZÁLLÁS
KÉT HÍR!!!
1. Bent aludt ma éjszaka a tévé-székházban Széll Bernadett és Hadházy Ákos. Ők nem hajléktalanok, de most azok voltak.
2. Ma a saját ágyamban aludtam, szokásos időpontban ébredtem. Én ma sem voltam hajléktalan.

(az ágy nem valóságos személy, de nagyon hasonlít a főszereplőkre, akiket fő vonásait kölcsönözte filmünk)

 

A képen a következők lehetnek: belső tér


Egy gimnázium Félegyházán Móra Ferenc nevét viseli. Móra a város szülötte. Mellesleg én is. 
Van ebben a gimiben 1 Nagy Blanka nevű tanuló. Újabban, illetve elmondása szerint már másfél éve fellép különféle gyűléseken, beszédeket mond. Kecskeméten legutóbb decemberben, januárban pedig Budapesten. Ellenzéki. Ez rendben.
Mivel úgy beszél, ahogyan, a gimi kiadott egy közleményt, amelyben elhatárolódott diákja véleményének stílusától. Puha ez így nagyon, de legyen a gimi dolga. Ők nevelik, ők tudják...
Engem nem köt itt most semmi, még az sem, ami kötne, hogy nőnemű és kb. fiatalkorú, tehát nagyvonalúságot élvezhetne.
Elvileg.
Nem idézem Nagy Blanka szavait Áder Jánosról, a Fideszről, Azért nem idézem, mert ilyen mocskos szájú lányt még nem hallottam, főleg nem köz előtt ordítva. Olyan mocskos a szája, amilyen ő maga. Szó nem válik el a májától. Ezt tudjuk.
Nem az a gond, hogy egy lány szónokol ellenzéki gyűlésen, Ugyanazok ők, ezt látjuk. Köztük vannak. 
De hogy egy ilyen kis mocsok üvöltözhesse bele a világba hányadéka minden kiválasztódását, az azért csak többet érdemelne elutasításban, mind ejnye-bejnye a gimitől. Ők tanítják, nemde...?
Megteszem helyettük, Móra Ferenc neve alatt, lányka, olyan anakronizmus tetszik lenni, amiből világosan következik: az is marad. Tényleg lehet így ellenzéki nagygyűlések fő hangja. Mint a mellét felmutató másik okos lányka Fekete-Győr oldalán, Egyek, tényleg. Egy egy ellen helyett egy meg egy az egy. Nem lesz ebből nagy ellenzék, ennyit elmondhatok, Ahhoz valami más kell, mint a mocskos szájú lányka felböffentett szóváladéka. Meg a ha-ha-ha.
És itt még csak Móra Ferencről beszélek...

 S akik ezt várják tőle, tudniuk kell - ő még aligha tudhatja -, hogy az ilyen megnyilvánulásokkal természetesen a gyalázott kormányzást erősítik. Hajrá! Képtalálat a következőre: „nagy vörös nyelv rajzon”

 


Siculicidium - székelyirtás, népirtás Madéfalván 255 éve - osztrák gyilkosok
Magyarirtás Nagyenyeden 170 éve - román gyilkosok osztrák megrendelésre és saját vérgőzben
A bosszú förtelme. Bosszúé?:Milyen bosszúé? Ok semmi nem volt rá. Vérbarmok. Emberbarmok, Állatok,

Képtalálat a következőre: „gyászszalag”