Gubcsi Lajos
Hírek A MM Élőtárlata Albumok Díjak Gálák Gubcsi Lajos életrajza - A MM Laudációk Mecenatúra MM-díjazottak Hangoskönyvtár
A Magyar Művészetért Díj Hayde Tibor Ervo építésznek
A Magyar Művészetért Díjban részesül Hayde Tibor építész
- a díjat A Magyar Művészetért Díjrendszer jún. 4-én tartandó 40., jubileumi gáláján nyújtjuk át. Munkásságáról bővebben az alábbi webcímen található dokumentumokból - a képeken az ő portréja mellett részletek láthatók abból a palotából, amelyet művészi elképzelése és tervei szerint Attila hun királyunk építtetett és amelyben részben uralkodott:

 https://drive.google.com/open?id=1vfRldyOwigrXiTf06dl-9735d0-C3S7T

Önéletrajz:

 Hayde Tibor Ervin építész vagyok.

Édesanyám Dőry Ervinke Ilona, 1949. november 14.-én születtem Budapesten. Éltem a XII.ker Törpe u.6.-ban születésemkor, Budapesten; majd – nagyszüleim kitelepítésekor, Őket kísérve – Csorvás melletti tanyán tyúkólban, - kijelölt lakhelyünkön - kényszerből; parasztházban, ahová befogadtak ugyanott, Csorváson; majd Gyöngyössolymoson két kulák-paraszt családnál büntetésül, ugyancsak kényszerből; majd Máriabesnyőn egy volt csendőrtisztnél, szintén büntetésből; azután Budán, a társbérletesített elegáns XII. ker. villaházban; panelházban Óbudán; később „házilagos kivitelezésű” társasházban a XII. ker. Széchenyi-hegyen; majd 100 éves ikerházban, Kós Károlyék kertvárosában: a „Wekerlén”, jelenleg lakom a budai Vár-alján, a palotaőrség tiszti szállásának egykori épületében. Ezalatt megtanultam jó emberi életteret,lakhelyet tervezni.

Nyilvánítottak 3 évesen – kitelepített nagyszüleimmel együtt – „népre nézve veszélyes, felforgató” elemnek. Gyermekkorom csodája szüleim szeretetén kívül nagyszüleimmel – két minden megpróbáltatást keresztény emberi tartással tűrni, elviselni tudó nagyszerű magyar emberrel - töltött éveim alatt váltak meghatározóvá életem során.

Dolgoztam segédmunkásként, autószerelő segédként, kikötő őrként. Raktam ki vagont a déli-pályaudvaron, lapátoltam szenet, sarangoltam fát. Egészen jól kitanultam a hajóács szakmát Tihanyban. Végeztem a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd annak Szakmérnöki képzésén.

Diploma-munkám - hajduszoboszlói fürdő-szálló – diplomadíjat, kiállítást nyert.

A zebegényi művésztelepen - Szőnyi István - telkén Dániel Kornél, Koffán Károly voltak nyaranta a Mestereim. Itt hallgathattam élvezettel Pap Gábor – már akkor is rendhagyó - művészettörténeti előadásait. Tanáraim könyveit, költő barátaim antológiáját illusztráltam. A szembe-misézés bevezetése óta – kitelepítésünk 1. színhelyén ma is áll a katolikus templomban – Csorváson – „Korpuszom”. A szobrot Benedek Katalin apáca- művésznő, családunk régi barátjának megbízása alapján csinálhattam, az Ő korrigálásával mertem elfogadni ezt a megtisztelő megbízást.

Építész tervezőként igyekeztem mindig hagyományainkhoz alkalmazkodó, környezetébe jól illeszkedő „ház-szerű” házakat tervezni. Épített múltunkat őrző műemlék– és műemlék jellegű épületek átalakításait, rekonstrukcióit is terveztem. A SZÖVTERV-ben – Makovecz Imre korábbi munkahelyén – Kovách István mellett 25 évig dolgoztam. Tarnai Kálmán sok éven át volt jó főnököm és barátom, éppen úgy, mint Erdei András, Szentesi Anikó, Sáros László és Baranyai Zsolt. A társtervező kollégák közül Goy Gabriella, Kovách Levente és Balázs Lászlóné, Juditka nevét kell jó barátként említenem.

Makovecz Imre révén lettem a Kós Károly Egyesülés tagja, a Vándoriskola egyik mestere. Vándorépítészként munkatársaim voltak – fiatal, kezdő építészként - az évek során: Nemes Dávid, Ostrozánsky Gellért, Czimbalmos Kozma Réka, Hayde Réka Zsuzsanna és Szepesi Ákos. Az NRZST Építészműhely Kft – 18 éve alapított cégem – szinte minden munkájában sokat köszönhetek statikus tervező kolléganőmnek Hertelendyné Bozó Máriának.

Az itt felsoroltakon kívül Édesanyám, Nagyszüleim és Makovecz Imre baráti szeretete alakította építészetemet. Nagyon sokat köszönhetek feleségemnek, Kis Zsuzsannának, aki irántam mindvégig nagy toleranciával viseltetett, és akivel szeretetben neveltük két gyermekünket: Nórát és Rékát. Nóra lányomnak és vejemnek: Szentiványi Balázsnak két csodálatos unokánkat: - Szentiványi Bodza Bertát és Szentiványi Barnabást - köszönhetjük. Hayde Réka –kisebbik leányom és Szepesi Ákos barátom– jelenleg kollégáim, munkatársaim.

Megterveztem a Zugligeti Általános Iskola tornatermi- és öltöző bővítését. Iskola bővítést terveztem még a XI. kerületi Bartók Béla úti iskolához, illetve Csornán a Gróf Széchenyi István Általános Iskolai és Művészeti Oktatási Központ épületegyüttesének jelentős bővítését. Itt bejáratot „arcot” , jelleget kapott - terveink által - a város egyik jelentős szép, központi épület-tömbje. Kisújszállás Városában mondhatom sok jelentős épületem áll. Első volt a Garzonház a Mikes utcában. Országos Pályázaton nyertem a mai Kumánia Szálló és Fürdő tervezésének szép feladatát. Megelőzte ezt az Ifjúsági Szállás épületegyüttese amelynek megépítéséhez -5 faház és Fogadóépület - az ács-mestereket is magam hoztam Gyergyóból. Folytatódott a sor az Öregek Otthonának megtervezésével, illetve a kollágiumi épületegyüttes bővítésével, átalakításával és a Rákóczi Ferenc útra a Bárány szanatórium épületével szembe tervezett 3 szintes üzlet és lakóépülettel , orvosi rendelőt is terveztem a városban, a „Rézi” épületébe baptista szolgálati lakást, ezek a házak még nem épültek meg.Megvalósult viszont a város központi térrendezése a piackapuval és a posta és iskolai udvar kialakításával. Folytatta a sort az újabb nagy feladat a Rück Lajos által 1911- ben tervezett Színház épület sokfunkciós Vigadóvá való /dupla alapterületüvé/ bővítése. Megtisztelő, hogy a Vigadó épülete a bővítését követő évben vált műemlékű védettségüvé. Jelentős műemlék- épület átalakítási, felújítási munkám a 80-as években valósultak meg: Hild József és Hild János 1-1 épületét alakítottam át. Élvezetes tervezési munka volt a gyöngyösi Ferences Kolostor épületének – akkor a 80as évek végén Vachot Sándor Megyei Könyvtár – refektórium és udvar rekonstrukciója. Asztalos István megkeresésére egy gyönyörű kis árpádkori templom- felújítása is megadatott Hévízgyörkön. Hernádbűdön dolgozunk még jelenleg is az árpádkori templom és épületegyüttes felújításán. Baróton Erdővidéken /jelenleg Románia területén/ megterveztem „Tisztelet Kós Károlynak Barót Református Templomát”. 1987-ben terveztem Eger „Bükk - Kapu„ iparcikk áruházát. Következő évben megépült a ház, természetes anyagokból, ragasztott fa tartók tartják a kétszintes ház tetőszerkezetét . A ház fedélszéke és ajtói, ablakai látszó fa szerkezetek. A tetőszerkezet közepén szellőzést és fényt a térbe juttató üvegkupola készült, függőleges oldalain bukó ablakokkal. 2017 márciusa óta Eger város Érsekének: Dr Ternyák Csaba Érsek Úr jóvoltából ISTEN TISZTELETET, Miséket tartanak az épületben. 87- ben – tehát javában a szocializmus építése közben - a SZÖVTERV Tervzsűrijén, Tervbírálatán sikerült elfogadtatnom egy olyan szakrális teret magába fogadó házat, melyet most II. János Pál Pápa Missziós központtá alakítunk. Érhet ennél nagyobb megtiszteltetés egy 68 éves építészt! Az átalakítás során minden tőlem telhetőt el fogok követni annak érdekében , hogy a ház – mondhatjuk most már Isten Háza – megőrizze szakralitását, megtarthassa természetes építő anyagait, lehetséges és országunkban szükséges tájolását, keletelését egy Ny-i /főútvonal felől megépített/ kiálló emeleti és földszinti ablakainak között elhelyezett egyszerű,fa szerkezetű toronnyal hangsúlyozottan váljék méltóvá új, dicsőséges szerepéhez.

Szakrális épületeim között a legjelentősebb: Atilla hun király egyik mondabéli Fapalotája. A Fapalota terveit Kocsi János megbízására terveztem. A 70 m átmérőjű körárokkal ölelt, 7m magas dombot cseh-süveg boltozatos terek együttese alkotja majd. Az általunk épített dombon áll majd a 3 szintes fa palota . Atilla palotája egy udvartartását bemutató „Követ-látogatáson” fogadja majd az ide érkezőt. Reményeim szerint ez a ház – a Jóisten segítségével - még életemben megépül. Idén kerül átadásra sok éve általam tervezett Magyarfalu Magyarok Háza. Magyarfalu a legkeletibb magyarok lakta település a Kárpátokon túl, Csángó – földön. Sok fürdőépület építési-,felújítási - ,bővítési munkát mondhatok magaménak. Megépült Lenti városában középeurópa legnagyobb szabadtéri családi élménymedencéje terveink szerint. Kabára terveztem strand felújítást, bejárati épülettel. Püspökladány fürdőjének felújítási tervei még megvalósításra várnak. Erdélyben Marosfőre terveztem egy félig készen álló fedett nyitott „ Jó Érzés Házát” amelyiknek épülete a Nagy Rez hegyvonulataira válaszol, annak hegygerincíveit „mintázza”.

A legimpozánsabb fürdő-tervem Berekfürdő felújításának megvalósult terve. ennek az épületegyüttesnek első üteme valósult eddig meg, igen barátságos, tájba illő, impozáns bejárati-, öltöző épület, medencecsarnok , a hozzá kapcsolódó nyitott gyógymedence átjáró és öltöző épülete /melybe ideiglenes „szaunavilágot” is terveztünk/, az 500m2 alapterületű ifjúsági medence csúszdával , híddal, barlanggal és a barlang előtt Györfi Lajos vízesésével, Bráda Tibor üvegablakaival a barlang menyezetén. A medencecsarnok 2 gyógymedencét egy élmény és egy gyermekmedencét fogad magába nagy emeleti pihenőtérrel. A csarnok bejárata előtt áll Györfi Ádám Esernyős Leányka szobra. A fürdő felújításának második ütemét eredeti terveinknek megfelelően reméljük hamarosan tervezzük. Kenderes városában idén terveztünk egy műemléki értékkel rendelkező posta épületet , melynek a kivitelezése elkezdődött. 2013- ban megalapítottam a Festő Építészek Körét. Azóta a FÉK minden évben részt vesz - a Ligne et Couleur tagjaként - Párizs Városházáinak egyikében megrendezett gyűjteményes kiállításon. Rendszeres kiállítója és tagja vagyok a G-12 Képzőművész Körnek és Galériának.


Kapcsolódó galériák:
    Hayde


További hírek

GALÁNTÁN OLYAN DÍJÁTADÓ ÜNNEPET SZERVEZTEK A Magyar Művészetért díjai, 41. gálánk számára, amely párját ritkítja azon mintegy 40 ünnep között, amelyet a határon túl szerveztünk az elmúlt 31 évben. Hálám a szervezőknek és a díjazottaknak!

https://mail.google.com/mail/u/0/…

https://mail.google.com/mail/u/0/…

Mindent kifejez az egyik nagyszerű díjazott, Jégh Izabella köszöntő beszéde:

„Hiszem és remélem, hogy aki küzd, annak pártfogói mindig magasabb hatalmak.
Nem hagyják elesni, vagy ha el is esik: ott teremnek mindjárt s rögtön felemelik.
És szárnyakat adnak csüggedő lelkének, hogy higgyen, reméljen… hiszek és remélek!“

Írja Pósa Lajos költő 
(Nyomorhoz című verse!)

Díj alapító Elnök Úr! 
Európai - parlamenti Képviselő Úr! 
Elnök Urak! 
Hölgyeim és Uraim, kedves csemadokosok!

Mi hittünk és reméltünk, ezért vagyunk még mindig itt! Ezért tudtunk és tudunk időtálló értékeket létrehozni, mert a Teremtő az, aki estünkből felemel, mellettünk áll és égi édesanyánk, akinek első királyunk, Szent István országunkat felajánlotta, óv és vigyázza lépteink.

Biztos vagyok benne, hogy mi, akiket e nagy megtiszteltetés ért, hogy az Ex libirs díj alapítójától vehettük át az elismerést, valamennyien érezzük, hogy munkánk csupán szélmalomharc lenne a sok-sok önfeláldozó munkatárs és az égiek segítsége nélkül.

Ez az elismerés általunk mindazoknak szól, akik tettek és akik tesznek annak érdekében, hogy anyanyelvünk, kultúránk és hagyományaink tovább éljenek. S nem csak a kultúra területén teszik, hanem a köz érdekében, vagy éppen egyházközösségekben munkálkodnak. Ez az elismerés egyben kötelez is bennünket! Kötelez hűnek maradni hitünkhöz, nyelvünkhöz, örökségünkhöz és tovább adni az utánunk jövőknek.

Mi csemadokosok tudjuk, hogy természetünk vas-tulajdonság: magas szilárdságú, rugalmas, szívós, jól mágnesező. Sőt, ha mágneses tere megszűnik vonzása azon túl is megmarad és még mindig képes másokat vonzani.

Szívós, mert az élet és a különböző politikai erők támasztotta buktatók ellenére is VAGYUNK.

Rugalmas, mert minden történelmi és politikai helyzetre rugalmasan reagáltunk. 
És szilárd, mert elhatározásunkat, hogy szülőföldünkön magyarként akarunk élni és érvényesülni nem ingathatta és nem ingathatja meg semmi sem. 
Ha nem így lett volna és nem így lenne, akkor most nem készülhetnénk arra, hogy a jövő év márciusában méltóképpen emlékezzünk majd meg Szövetségünk 70. évfordulójáról.

Szent II. János Pál szavaival élve: „Az emberiség jövője azokon az embereken múlik, akik az igazság alapján állnak, s akiknek életét áthatják azok a magas erkölcsi elvek, melyek a szívet képessé teszik az önfeláldozásig kitartó szeretetre.“

S azt már én teszem hozzá, hogy érzésem szerint ezek a gondolatok jellemzik a Csemadok-tagokat, mert a csemadok-munkát csak végtelen szeretettel, alázattal és hangyaszorgalommal lehet végezni.

A díjazottak nevében mondok köszönetet a díj alapítójának és mondok köszönetet azoknak, akik bennünket érdemesnek találtak arra, hogy ma itt állhattunk és a díjat, amely nem csak a miénk, átvehettük.

Köszönöm, hogy meghallgattak.


Rólam...
Wikipédián ezen webcímen vagyok megtalálható
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dr._Gubcsi_Lajos
Köszönöm mindenki figyelmét most és mindörökké
(a fotó olyan régi első gyermekemmel, Anikóval, valamikor 1973-ból, hogy keveredik benne a Beatles- és Rolling Stones-hatás - pedig én az előző mellett döntöttem)
Gyermekemet pedig láthatóan a nemrégen hozott törvény már akkor is, előre kötelezte arra, hogy gondoskodjon szülőjéről.)

Fel, fel, Üdv, Felvidék!
Közeledünk a nagy gálához: okt. 4-n Galántán tartjuk A Magyar Művészetért 41. gáláját, amelyen 18 Ex Libris Díjat adományozunk - külön köszönetem Mézes Rudolfnak a profi előkészítésért: Az alábbiaknak nyújtjuk át:

Baranyay Alajos, Zsigárd
Borsányi Gyula, Pered
Botka Ferenc, Vágsellye
Hrbácsek-Noszek Magdolna, Nagymácséd
Hrubík Béla, Ipolynyék
Jégh Izabella, Pozsonypüspöki
Stirber Lajos, Komárom
Takács Zsuzsanna, Gúta
Török Alfréd, Léva
Vígh Sándor, Diószeg

Csemadok Deáki Alapszervezete
Csemadok Felsőszeli Alapszervezete
Csemadok Galántai Alapszervezete
Csemadok Nagyfödémesi Alapszervezete
Csemadok Nagymegyeri Alapszervezete
Csemadok Szenci Alapszervezete
Csemadok Vízkeleti Alapszervezete
Terra Hírújság

Az ünnepség második részében mutatják be Csáky Pá Hit és hűség című színművét.


Hogy szép legyen a reggel: elképesztő zene és zenészek. S megemlítem, hogy Salamon Bajának Ex Libris Díjunkat, Balogh Kálmánnak Kodály-emlékdíjunkat adományoztuk a későbbi években

 https://www.facebook.com/kalmanbalogh/videos/2383682141649016/UzpfSTYzNDYxNzI2OTk3ODg5NToxOTIwMjAzMjQxNDIwMjg1/


HIHETETLEN! AHOL MI MAGYAROK VAGYUNK MAGA A VILÁGCSÚCS(ok halmaza)!
Mónus József csaknem 9ö0 méterre lőtte a nyílvesszőt.
Világcsúcsot döntött felesége is
És fia is,László
És tanítványa is, Prokaj Kiara
Laci és Kiara most júniusban vette át Ex Libris Díjunkat, Farkas pedig (Mónus József, A Mester) 2015-ben (ld yuutube-tudósításunkat - 
Mónus József portré
https://www.youtube.com/watch?v=4UZ-WEmbpMg&t=190s
A tudósítás a mostani csúcsokról: https://index.hu/…/…/09/04/monus_jozsef_uj_ijasz_vilagcsucs/

Mindent, de mindent egybevetve - ez a lényeg.

Őszintén szólva nem is tudom, ki ő a sok közül, de az enyém...